2021 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kıdem Tazminatı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Kıdem tazminatı hesaplama uygulamalarına geçiş yapmadan önce kıdem tazminatı kavramının tam olarak ne olduğu, hangi durumlarda bu tazminatın alınmasına hak kazanıldığı ile ilgili kriterlerle değinmekte fayda olacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

İşçi statüsünde çalışan bir kişinin, bazı nedenlerle işyerinden ayrılırken, işveren tarafından 4857 sayılı kanun kapsamında işçiye ödemekle mükellef olduğu para demektir. Fakat kendi arzusu ile işten ayrılan kişiler, kıdem tazminatına hak kazanamaz. Sözleşmenin feshedilmesi ile kadın çalışanın evlendikten sonra yani evlendiği tarihten itibaren bir sene içerisinde kendi isteği ile sona erdirilmesi ya da ölüm nedeniyle son bulması halinde ödenir.

2021 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?
2021 Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bir işçinin, aynı işyerinde ya da aynı işverene bağlı değişik işyerlerinde en az 1 yıllık çalışma süresinin olması gerekir ki tazminat almaya hak kazansın diye.

Tazminat Almaya Hak Kazanma Koşulları Nelerdir?

Bu hususta günümüzde kullanılmakta olan Kanuni düzenleme 1475 sayılı kanunda bulunan 14. maddedir. 14 maddeye göre bir işçinin, kıdem tazminatı almaya hak kazanabilmesi amacıyla öncelikli olarak kendi isteği ile işten ayrılmamış olması ya da hayatını kaybetmemiş olması gerekir.  

Fakat kadın bir çalışanın faaliyet gösterirken evlenmiş olması ve evlendikten sonraki bir sene içerisinde de işten ayrılmayı istemesi gibi durumlarda işçi, kendi arzusu ile işten ayrılsa dahi tazminat almaya hak kazanacaktır. Bu gibi durumlar açısından ilgili kanun maddesinin detaylı bir şekilde incelenmesinde fayda olacaktır.

  • Bir işçinin, tazminat almaya hak kazanabilmesi amacıyla öncelikli olarak işten ayrılmamış olması ya da vefat etmemiş olması gerekir,  
  • İşveren aracılığı ile iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı bir şekilde davranışları sebebiyle işten çıkarılmamış olması,  
  • Kendi arzusu ile işten ayrılırsa, ayrılma sebebi: iş yasasının 24’üncü maddesinde açıklanan işçinin haklı bir sebebe dayanarak acele bir şekilde işi bırakması koşuluna bağlı olması,  
  • Kendi arzusu ile işten ayrılırsa ve erkek ise eğer muvazzaf askerlik sebebiyle işten ayrılmak zorunda kalmış olması,  
  • Emeklilik koşullarını yerine getirilmiş olup da emeklilik açısından ilgili kuruma toptan ödeme veya maaş bağlanması açısından müracaat etmiş olması,  
  • Çalışan kişi ise eğer ve çalışırken evlenmiş ise evlendikten sonraki bir sene içerisinde işten ayrılmak istemesi,  
  • En az 7 bin gün prim ödeme gün sayısı ya da en az 25 yıllık sigortalı bir şekilde çalışıp 4500 gün prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirilmiş olup bu şartları yerine getiren kişi kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmayı beklemeden kendi arzusu ile işten ayrılmış olması veya 506 sayılı yasanın geçici 81. maddesinde açıklanan emeklilik sürelerini doldurmuş olmak kaydı ile yalnızca yaşını doldurmayı bekliyorken yine aynı şekilde kendi arzusu ile işten ayrılmış olması,  
  • Aynı işyerinde ya da aynı işverene bağlı olarak, başka işyerlerinde en az 365 günlük çalışma süresi bulunmalıdır.

Kıdem Tazminatının Hesaplanması

Bir işe başlama tarihinden itibaren hizmet süresinin devamı niteliğinde her geçen tam sene açısından işveren, işçi statüsünde çalışan kişiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücret tutarında tazminat ödemekle mükelleftir. Bir seneden artış gösteren süre açısından, aynı oran üstünden ödeme yapılır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.