TERMİK SANTRAL NEDİR? NASIL ÇALIŞIR?

Termik Santral Nedir, Nasıl Çalışır? Termik Santralin Faydaları Nelerdir? Termik Santrallerin Zararları nelerdir? Bu yazımızda sizlere bu konulardan bahsedeceğiz. Termik ne neymiş, santral ne demekmiş birlikte öğreneceğiz

Termik; Isının üretilip, iletilmesi ve kullanılmasını inceleyen fizik dalı

Termik santral; Isı kullanılarak enerji üreten santral

Termik santraller ısı elde etmek için yakıt kullanır. Kömür Motorin, Fueloil, Doğal gaz, LPG, biyogaz gibi.

Ayrıca Nükleer yakıt (Uranyum, Toryum) kullanan nükleer santraller

Yer altından çıkan, hazır sıcak buhar kullanan, Jeotermal santraller

Tüm santrallerde amaç buhar elde etmektir.

Kömürün, doğal gazın, Motorin veya biyogazın yakılması ile uranyumun ve toryumun nükleer reaksiyonu sonucu açığa çıkan ısıyla, su, dev kazanlarda ısıtılarak buhara dönüştürülür.

Buharın basıncı arttırılır. Yüksek basınçlı su buharı tribünlere gönderilir ve ses hızını aşan hızlarda tribün döner. Tribünler hızla dönerken bağlı oldukları jeneratörler elektrik üretir.

Tribünleri çeviren buhar, soğutularak tekrar buharlaştırılacak kazana gönderilir.

Soğutma için çok yüksek miktarda suya ihtiyaç vardır. Bu yüzden Termik ve nükleer santraller, diğer koşullar uygunsa deniz kenarlarına kurulur.

TERMİK SANTRALİN FAYDALARI NELERDİR?

Termik santrallerde genellikle düşük kaliteli kömür kullanılır. Başka bir şekilde kullanılamayacak bu kömürlerden maliyeti düşük enerji elde edilmesi ekonomik bir kazançtır.

Ülkenin enerji ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığını azaltır.

İstihdam  (iş) olanakları sağlar.

TERMİK SANTRALLERİN ZARARLARI NELERDİR?

Termik santrallerde, fosil yakıtlar kullanılırken açığa çıkan duman filtre takılı bacalardan dışarı atılır. Bacalardan dışarı atılan fosil yakıt atıkları, yeterli düzeyde filtre edilmezse çevreye ve canlılara zarar verebilmektedir. Özellikle nüfusun yoğun olduğu alanlarda, kanser vakaların yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca açığa çıkan gazlar asit yağmurlarına neden olur.

Termik santrallerden gaz atıklar dışında açığa çıkan diğer atık küllerdir. Küller, çimentoya katkıda, tuğla ve kiremit briket ve delikli beton bloklara katkıda, maden/taş ocaklarının geri doldurulmasında dolgu malzemesi olarak ve yol inşaatında kullanılmaktadır.

Diğer önemli bir sorun soğutma işlemidir. Buharı soğutmak için çok fazla miktarda soğuk suya ihtiyaç duyulur. Bazı santraller soğutma işlemi için kullanılan sıcak suyu doğal ortama (akarsu veya deniz) bırakarak ekosisteme zarar verebilmektedir.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bu içerik korunmaktadır !!