damar sertliği en çok vücudun hangi bölgelerinde görülür