Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği

Tutanak Nedir, Nasıl Tutulur? Tutanak Örnekleri

Değerli okurlarımız bu yazımızda sizlere herhangi bir olay anında karşılaşabileceğiniz tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur, tutanak örneklerinden bahsedeceğim. Dilerseniz önce tutanak nedir, tutanak çeşitleri nelerdir bunlardan bahsedeyim. Öncelikle hangi durumlarda tutanak tutulur, tutanak tutmayı gerektiren haller nelerdir bunlardan bahsedeyim.

Tutanak Nedir, Nasıl Tutulur, Tutanak Örnekleri

Tutanak Nedir: Bir olayı yada herhangi bir gelişmeyi kayıt altına almak amacıyla hazırlanan, olay ya da durumla ilgisi olan kişiler tarafından imza altına alınmak koşuluyla oluşturulmuş resmi belgeye tutanak adı verilmektedir. Tutanakların içeriğinde kişisel yorum ve görüşlere asla yer verilmemelidir. Diğer resmi belgelerde olduğu gibi hazırlanan tutanağın da tarafsız bir şekilde yazıya geçirilmiş olması gerekmektedir. Bu durum tutanak tutmanın vazgeçilmez yani olmazsa olmaz kurallarından biridir. Tutanak ismi yerine ayrıca zaman zaman aynı işlemi gören ve aynı anlamı taşıyan zabıt, zabıtname ve mazbata kelimeleri de kullanılabilmektedir.

Tutanak Nasıl Tutulur(Yazılır), Nasıl Hazırlanır?

Nasıl ki her resmi belgenin belli kuralları var ise tutanak hazırlamanın da kendine has bazı kuralları bulunmaktadır. Sözü daha fazla uzatmadan konumuza geçelim ve tutanak nasıl tutulur, tutanak örnekleri, tutanak özellikleri, tutanak çeşitleri nelermiş bunlardan bahsedelim.

Tutanak Tutarken Öncelikle Uyulması Gerekenler:

Başlık bölümü kağıdın üst-orta kısmına tamamı büyük harflerle yazılmalı ve başlık bölümü olayın ya da yapılan işlemin içeriğini yansıtacak şekilde seçilmelidir. (Örnek: Kaza tespit tutanağı) vs gibi

Eğer yazılacak olan tutanağın içeriği, kelime ya da cümle ile belirtilemeyecek şekilde ise, sadece TUTANAK veya TUTANAKTIR tabirini kullanmak da yeterli olabilir.

Tutanak hazırlanmasına konu olan suç veya olayın ne şekilde saptandığı yani öğrenildiği tutanak metninde mutlaka belirtilmelidir. (Örneğin: Olay saatinde motorize devriye yapılırken, iki kişinin görüldüğü şeklinde…)

Tutanakta olayın meydana geldiği yer ile zaman dilimi (hangi gün, hangi saatte başlayıp, ne zaman bittiği) mutlaka bulunmalıdır. (Örnek: Saat 2:00′da yakalanan üç şahıs, saat 02:25 de güvenlik noktasına intikal eden emniyet mensuplarına sorgulama için teslim edildi.)

Yine ayrıca tutanak düzenlenirken olay mahalinde bulunan iz ve deliller tespit edilip, mutlaka tutanağa yani zapta geçirilmelidir.

Duruma örnek verecek olursak;

Olay yerinde bulunan veya saptanan
a) Sanık ya da mağdurun vücudundan düşen saç, tırnak, kan ve benzeri çeşitli bedensel parçalar.
b) Sanık veya mağdurun üzerinden düşen mendil, düğme, kravat, kumaş parçası vs. eşyalar.
c) Sanığa ait ve suçu işlemeye yarayan ateşli silah, kesici ve delici alet ve benzeri suç aletleri.
d) Sanık veya mağdura ait parmak izi, ayak izi, diş izi, araç izi vb deliller varsa bunlar muhakkak tutanak metnine yazılmalıdır.

Eğer ki ele geçirildiyse olayla ilgili şüpheli, tanık, mağdur şikayetçi hakkındaki bilgiler yer almalı ve olayla ilgili şüpheli, tanık, şikayetçi mağdur tarafından verilen ilk beyanlar özetle tutanağa yazılmalıdır.
Yine eğer olayın meydana geliş sebebi hakkındaki etken ve nedenler biliniyorsa tutanağı düzenleyen görevlilerin olay hakkında gözlemleri mutlaka zabıt metnine geçirilmelidir.
Olayda kasıt ya da ihmal unsurunun bulunup bulunmadığını belirlemeye yarayacak herhangi bir iz ve delil bilgilerinin kaydedilmesi gereklidir.

Zabtın sonunda yapılan işlemin tutanak olduğu belirtilerek belgenin düzenlendiği tarih ve saat yazılmalıdır. (Örnek: … işbu tutanak 2 suret olarak 23.01.2017 tarihinde tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır…)

Tutanak yazısı sonuçlandırıldıktan sonra belgenin altı,

a) Tutanağı düzenleyen görevliler (en az iki görevli)

b) Şüpheliler

c) Tanıklar

d) Müşteki/Mağdurlar tarafından imzalanmalı, imza bölümünde imzalayan kişilerin isim ve ünvanları mutlaka açıkça belirtilmelidir.

Tutanağın nasıl ve ne şekilde hazırlanması gerektiğini tekrar edecek olursak;

Tutanak nasıl ve ne şekilde hazırlanmalıdır?

 1. Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
 2. Tutanaklarda mümkünse 2 şahit (2 yoksa 1 de olur), tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.
 3. Tutanaklar kağıdı temiz olmalı, yazılarda silinti veya kazıntı olmamalıdır.
 4. Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır.
 5. Tutanaklar, aynı kalemle ve aynı kişi tarafında yazılmalıdır. Daktilo veya bilgisayarda da hazırlanabilir.
 6. Tutanak kağıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmemesi için çizgi çekilebilir.
 7. Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.
 8. Tutanak tutulurken dikkat edilmesi gereken konulardan bazıları şunlardır;
 9. Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.
 10. Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.
 11. Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

TUTANAK ÇEŞİTLERİ

Herkes tarafından bilinen başlıca tutanak (Zabıt) çeşitleri şunlardır.

 • Yakalama Tutanağı  ( Polis, asker vb. tarafından tutulur.)
 • Arama Tutanağı
 • Üst Arama Tutanağı
 • Zapdetme Tutanağı
 • Suçüstü Tutanağı
 • Olay Tespit Tutanağı
 • Teslim Tesellüm zabtı
 • Yangın Tutanağı
 • Salıverme Tutanağı
 • Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi
 • Kimlik Tespit Tutanağı
 • Hastane Rapor Yazısı (Geçici veya kat’i)
 • Otopsi tutanağı
 • Buluntu Eşya Tutanağı
 • İfade Tutanağı
 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanağı

Tutanak Örnekleri

Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Ceza Tutanağı Örneği
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Okula Devamsızlık Tutanağı Örneği
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
İşe İzinsiz ve Mazeretsiz Gelmeme Tutanağı Örneği
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Olay Yeri ve Olay Tutanağı Örneği
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir
Tutanak Nasıl Tutulur, Nasıl Yazılır? Tutanak Örneği İndir

Gerçek Yaşanmış Tutanak Örneği

FABRİKA İÇERİSİNDE VE ÇEVRESİNDE ALINMASI GEREKEN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Görev yaptığım süre boyunca bizzat şahit olduğum ve tespit ettiğim, imkanlarım dahilinde zaman zaman geçici idari önlemler aldığım, önlem alamadığım durumlarda ise iletmeyi gerekli gördüğüm unsurları o bölümden sorumlu mercilere bildirdiğim iyileştirme yapılması gereken eksiklikleri iş bu tutanakla aşağıda belirtmiş bulunmaktayım.

İvedi şekilde iyileştirme yapılması gereken durum ve bölümler:

1 – Fabrika arka kısmı ve XXX tarafındaki çevre güvenlik kameraların faaliyete geçirilmesi. (Oldukça yüksek önem arz etmektedir.)

2 – Eğer mümkünse özellikle gümrük bölümünde bulunan kamera yayınlarının bizdeki monitöre yansıtılarak tarafımızca gözlemlenebilmesi.

3 – Elektronik imalat bölümünün hem gıda tarafı hem de XXX tarafında kalan manyetik kartla açılıp kapatılan personel giriş kapılarının arızalarının giderilmesi. 175

4 – Fabrika ön bahçe giriş kısmının ve güvenlik kulübesinin solunda kalan ana giriş kapı tarafının çevre aydınlatma sisteminin yetersiz oluşu.

5 – Fabrikaya gelen müşteri ve misafirler (özellikle de teknik servise gelenler) için bina girişinde bir yere bekleme odası gibi bir bölüm açılması. (Öyle oluyor ki bazen 3-5 kişi birden geliyor kulübede sıkışıyoruz, onlar içerideyken diğer kapıya gitmek zorunda kaldığımızda aklımız kulübede kalıyor, çoğu zaman öğle yemeği yiyemiyoruz.)

İş bu tutanak yukarıda açıkça belirtilen eksikliklerin gerekli birimlerce incelenip değerlendirilmesi amacı ile aşağıda ismi bulunan kişiler tarafından tanzim edilip imza altına alınmıştır. 20.01.2017 Saat: 18:30

XXXX  XXXX                  XXXX  XXXX                           XXXX  XXXXXXX
Ö.G.G                           Ö.G.G                                          İdari İşler Müdürü

 

Lütfen Sizlerde aklınıza takılan veya yazımızda eksik gördüğünüz hata olduğunu düşündüğünüz durum varsa lütfen alttaki yorum yaz bölümünden bizlerle paylaşın ki diğer okuyucularımızı da bilgilendirmiş olalım.

12 Yorumlar
 1. sefadonmez diyor

  resmi yazım önemli bilgi tarifiniz için teşekürler 🙂

 2. merve tufan diyor

  Daha önce hiç yazmamıştım. Resmi yerlerde işim olmaz. Ama bilgi için teşekkürler. Gün gelir belki lazım olur.

 3. DOĞUKAN BAYCAN diyor

  Faydalı bilgi teşekkürler

 4. Eness diyor

  Okuyunca anladım bilmediğim yerler varmış teşekkürler bu yazı için.

 5. burak diyor

  İş hayatımda sık sık lazım oluyordu. Güzel anlatılmış.

 6. ANIL KAYA diyor

  detaylı ve bilgilendirici yazı olmuş

 7. Hüseyin diyor

  Ben okadar tutanak yazdım resmi tutanak fakat yanlıs yazmısım dogrusu bu sitede :)))

 8. Nisa sönmez diyor

  Epeydir aradığım bir konuydu nıhayet bilgilendım cok tesekkurler

 9. İsmail Baycan diyor

  Resmi yerlerde lazım oluyor

 10. nebil diyor

  kuzenimin yaşadığı bir olayda tutanak tutmak gerekmişti. yazanlara dikkat ederek düzgünce hazırladık.

 11. evren diyor

  resmi kuruma verdiğimde dikkat etmek gerekenleri buradan öğrendim. kısa ve öz, teşekkürler.

 12. Nihal diyor

  Merhaba site oto parkında çocuk yada çocukların park edilmiş motor yada arabalara çeşitli zararlar vermesi sonucu tutanak tutulur mu? Yada tutulması için ne gibi şartlar gerekiyor? Bunun hukuki açıdan bir problem olup olmadığını öğrenebilir miyim.. çocuk yaşı 12 altı
  Teşekkür ederim

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bu içerik korunmaktadır !!