Tüketici Mahkemesi Nedir? Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur?

Bir uyuşmazlığın çözümü için hangi mahkemeye başvurulması gerektiği sorusu görev kuralları aracılığı ile yanıtlanır. Tüketici mahkemelerinin görev alanına ilişkin düzenlemeye TKHK m. 73’te yer verilmiş ve tüketici işleminden veya tüketiciye yönelik uygulamadan doğabilecek her türlü uyuşmazlık için tüketici mahkemeleri görevli kılınmıştır. Tüketici mahkemeleri toplu mahkeme olarak değil, tek hâkimli mahkeme olarak görev yapan mahkemelerdir. 

Tüketici Mahkemesinin Görevi Nedir? 

Tüketici mahkemelerine bir yandan tüketici işleminden veya tüketiciye yönelik uygulamadan doğan ve değeri TKHK’de öngörülen parasal sınırı aşan uyuşmazlıkları çözme diğer yandan ise tüketici hakem heyeti tarafından verilen kararları itiraz üzerine inceleme görevi yüklenmiştir. Tüketici mahkemesinin görevi satıcı ve tüketici arasında yaşanacak uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakmaktır. Bir uyuşmazlığın tüketici mahkemesine taşınabilmesi için öncelikle taraflardan birisinin tüketici olması diğerinin ise satıcı/sağlayıcı olması gerekmektedir.  

Tüketici Mahkemesi Hangi Davalara Bakar? 

Bir sözleşmenin tüketici işlemi olarak nitelendirilmesi için sözleşme konusu mal ya da hizmetin Kanun’da tanımlanan mal ya da hizmet türleri arasında yer alması gerekmektedir. Tüketici mahkemelerinde gerek tüketiciler bireysel davalar açılabileceği gibi bunun yanı sıra tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık tarafından bir kolektif hukuki koruma aracı olarak topluluk davalarının da açılması mümkündür. 

Tüketici Davaları Nerede Açılabilir? 

ketici davaları tüketicinin yerleşim yerinde bulunan tüketici mahkemesine başvurarak açılabilir. 

Kimler Tüketici Mahkemesine Başvurabilir? Tüketici Mahkemesine Başvuru Koşulları  

Tüketici mahkemelerinde dava açabilmek için, satıcı ile yaşanan uyuşmazlığın belirli bir miktarın üzerinde olması gerekmektedir. Bu miktar her sene yeniden belirlenmektedir. 2020 tüketici mahkemesine başvuru için alt rakam 6 bin 920 TL’dir. Bu rakamın altında olan uyuşmazlıklar için ilçe tüketici hakem heyetlerine başvurulmalıdır.  

Tüketici Mahkemesine Nasıl Başvurulur? 

Tüketici hakem heyetine, avukat yardımı sayesinde başvurulabileceği gibi kişi kendisi de başvurabilir. Başvuru dilekçesi elden, posta yolu ile ya da elektronik ortam sayesinde e-Devlet sitesiyle, Tüketici Bilgi Sistemi ile yapılması mümkündür. Başvuruda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan matbu başvuru formu kullanılabileceği gibi başvuru yapacak kişinin adı – soyadı, Türkiye Cumhuriyeti’ne kayıtlı olan kimlik numarası, adresi ve varsa geriye kalan diğer iletişim bilgileri gerekmektedir. Yapacak olacağı talebi ve Türk Lirası cinsinden uyuşmazlık değeri sayesinde de şikâyet edilene ilişkin bilgilere yer veren bir dilekçe hazırlanması suretiyle de gerçekleştirilebilir.  

Başvuru yapılabilecek ilçede tüketici hakem heyeti kurulmamış ise kaymakamlığa başvuru yapılması gerekmektedir. Uyuşmazlık konusu belirlenen akamın üzerinde ise direkt olarak tüketici mahkemesine başvuru yapılabilir. Her ilde tüketici mahkemesi yoktur. Yaşadığınız ilde tüketici mahkemesi olmaması durumunda Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapılmalıdır.  

Tüketici mahkemesinde açılacak davalar resim ve harç vergilerinden muaftır. Tüketici mahkemesine başvuru dilekçe yazarak ya da e-devlet üzerinden yapılabilir. Yazılan dilekçede alınan mal ve hizmet, yaşanan sorun, tüm masraflar detaylı olarak belirtilmelidir. Usulüne uygun olarak yapılmış başvuru tüketici hakem heyeti tarafından kabul edilmek ve karara bağlanmak zorundadır.

Yorum Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Bu içerik korunmaktadır !!